Quen Somos?

En “ We Robots” estamos comprometidos coa educación dos nosos fillos, e apaixónanos a Ciencia e Tecnoloxía.

Somos profesionais da informática, con máis de 25 anos de experiencia tanto en enxeñería de software como en hardware, en Sistemas e en Xestión.

Queremos ofrecer unha formación extra, cun método distinto que esperte e fomente a creatividade de cada neno dunha forma lúdica, adaptándonos a eles e potenciando as súas calidades e capacidades, achegando á súa aprendizaxe as bases de futuro para que poidan realizar unha enxeñería, ou simplemente para que se apaixonen pola Ciencia aplicada dunha forma que a comprendan desde pequenos.

Connosco aprenderás divertíndote

Ensino Personalizado

Ofrecemos un ensino personalizado, o que nos permite ensinar o que é necesario en cada momento.

Durante as clases, cada persoa é tratada de forma individualizada seguindo a metodoloxía máis adecuada ás súas circunstancias.

Motivación

O noso alumnado recibe apoio e motivación constante.

Novas técnicas de programación e deseño

Achegamos ao noso alumnado novas técnicas de programación e deseño, de fácil aprendizaxe e aplicación, así se optimiza o seu esforzo e rendemento.

Seguimento Continuo

Seguimento continuo da evolución da aprendizaxe, o que nos permite conseguir o éxito individual e o de equipo.

As Nosas Aulas

We Robots Santiago

we-robots-santiago

We Robots Noia

We Robots Ribeira

we-robots-aula-ribeira

We Robots Bertamiráns

werobots-bertamirans