Método

Un método distinto.

O Noso Método

Os nosos obxectivos son os de potenciar aos nosos alumnos na súa creatividade, autoconfianza, pensamento crítico, e razoamento científico, fomentando o traballo en equipo.

Queremos proporcionarlles un ingreso na Ciencia e na Enxeñería dunha forma lúdica, mediante xogos e experimentos, onde poidan sentirse cómodos e poidan desenvolver o seu razoamento científico.

En “ We Robots” encántanos a Ciencia, e é por iso que queremos achegar ás día a día nocións básicas de matemáticas, física, e en definitiva, calquera outra materia que sexa de especial relevancia, de interese, e de aplicación práctica dos devanditos conceptos na formación continua dos nosos alumnos.

 

Adaptámonos ao carácter, coñecementos, calidades e capacidades dos nosos alumnos, entendéndolles e guiándolles no seu crecemento de aprendizaxe cara a retos maiores a medida que se van consolidando conceptos, polo que estamos encantados de contar desde pequenos ata adultos na nosa Aula.

Crearemos grupos afíns por idades, para que os alumnos atópense máis cómodos, e para que o traballo en equipo sexa máis efectivo, xa que existirán inquietudes comúns e similares entre eles e poderán desenvolver estas sinerxias dun común acordo.

Para todo iso, propoñemos a programación básica e a robótica educativa como medio para conseguir estes obxectivos, onde estableceremos dentro da hora e media que dura cada clase, distintas porcentaxes dedicadas ás materias de programación, electrónica, deseño 3D, ensamblaxe e probas robóticas.

Un método de aprendizaxe diferente